Werkwijze

Energiewerk is een mooie manier om jezelf beter te begrijpen, een aanzet om patronen te veranderen en gericht aan jezelf te werken. Het is een manier om je – geestelijk en lichamelijk – goed te voelen en tot rust te komen.

Bij een consult wordt contact gemaakt met de energie van de cliënt door het noemen van de voor- en achternaam. Verder hoeft degene niet te spreken. We zitten tijdens het consult tegenover elkaar met een ruimte ertussen van ongeveer een halve meter.

Ook kan er een telefonisch consult gegeven worden. De cliënt wordt dan volgens afspraak gebeld en noemt de voor- en achternaam. Dan vertelt de cliënt beknopt wat de reden van het consult is of op welke vraag een antwoord gezocht wordt. Het telefonisch contact wordt verbroken en ik ga voor de cliënt aan het werk. Naar aanleiding hiervan zal de cliënt worden teruggebeld en wordt er op verzoek een kort verslag toegestuurd.

Bij sommige vragen en situaties is één consult voldoende: de cliënt heeft de zaken helder en kan zelf (met de gegeven handvatten) aan de slag.  Als het een diepliggende oorzaak betreft of de issue is te groot voor één keer, is het soms nodig een aantal consulten te volgen. Zodat een proces stap voor stap kan worden doorlopen. Er wordt wanneer nodig contact gehouden via de mail.

Voor mij is een sessie klaar als het klaar is: een “het is goed voor nu.” Soms is dat na 60 minuten, soms is dat na 1,5 uur.